Bedankt voor een dynamisch jaar!

Portret Patricia

Patricia Deiters-Rahusen, voorzitter Stichting Kanker in Beeld

Het jaar 2013 was inspirerend, hartverwarmend en vernieuwend voor Stichting Kanker in Beeld. Dankzij veel inspanningen van organisaties, zoals KWF Kankerbestrijding , NVPO (Nederlandse Vereniging voor Psychosociale Oncologie), Care for cancer, NFK (Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties), Roparun centra, IPSO (Inloophuizen en Psycho-oncologische centra Samenwerking en Ondersteuning), patiëntenorganisaties, Stichting Kanker in Beeld en nog vele andere instellingen, wordt het politici, medisch specialisten, huisartsen, GGZ, patiëntenorganisaties en sponsors steeds duidelijker hoe belangrijk het is om kankerpatiënten en naasten, behalve lichamelijk, ook emotioneel te begeleiden.

Stichting Kanker in Beeld zet zich in voor creatieve en (ver)beeldende expressie, een effectieve en verdiepende manier om de emoties die met kanker gepaard gaan te uiten en verwerken. Daarmee bedoelen we niet alleen afleiding, zoals dingen van je af schilderen, schrijven of zingen. Natuurlijk is het goed dat emoties de ruimte krijgen door ze op creatieve wijze uit te drukken. Maar minstens zo belangrijk is dat je ze daarmee erkent. En nog belangrijker: dat je er zelf mag zijn, met al je wanhoop, verdriet, onmacht, woede of hoop. Naast voorlichting over de mogelijkheden, stimuleren, initiëren en financieren we landelijke en regionale initiatieven. Zeer succesvol is inmiddels ons landelijke korennetwerk Zingen voor je Leven, dat eind 2013 25 koren telt.

Carola Driezes:

Ik schilder uit gevoel. Met dikke klodders verf maakte ik in de begintijd van mijn behandeling een doek dat bijna helemaal zwart was. Er moest iets uit, de behoefte om te schilderen was er ergens wel, maar het was tegelijkertijd confronterend. Ik zag in het schilderen wat het allemaal met me deed. Ik heb toen een poosje niet geschilderd. Nu ben ik weer verder en heb laatst het zwarte doek overgeschilderd met paars en zilver, een uiting van hoe ik me nu voel.

Anderhalf jaar geleden startten we met twee nieuwe projecten: Spelen voor je Leven en Beelden voor je Leven. Deze zullen we in de komende jaren op dezelfde manier uitbreiden als Zingen voor je Leven. In samenwerking met ziekenhuizen, inloophuizen en patiëntenorganisaties, helpen we mensen weer in hun eigen kracht. Zingen, toneelspelen en schilderen met lotgenoten onder begeleiding van vak professionals geeft hen positieve energie, hoop, zelfvertrouwen en een sterk gevoel van saamhorigheid. In dit Jaarverslag leest u wat we concreet hebben uitgevoerd, hoe de organisatie er nu uitziet en welke plannen we hebben voor de toekomst. Bedankt voor uw aandacht en bijdrage aan de emotionele begeleiding van kankerpatiënten en naasten.

Inkomsten en uitgaven

Resultaten 2013

Bernadette Sikkers, theatermaker Spelen voor je Leven:

Ik laat deelnemers ervaren hoe ze uit het niets iets kunnen scheppen door de verbeelding aan te spreken. Hoe ze in toneelspel vorm geven aan dat wat er van binnen in hen leeft. Toneelspelen kan een enorm gevoel van vrijheid geven.

Plannen 2014

 • Zingen voor je Leven
  • Opstart samenwerking met KBZON;
  • Inhoudelijke dag organiseren voor stemtherapeuten en koordirigenten;
  • Organiseren nationale korendag.
 • Beelden voor je Leven
  • Creatief therapeutendag organiseren in samenwerking met IPSO;
  • Planten van nog meer wensbomen in ziekenhuizen, inloophuizen en oncologische centra;
  • Presenteren workshops VerbeeldingsToolkit in 20 inloophuizen en therapeutische centra.
 • Spelen voor je Leven
  • Uitbreiden landelijk netwerk.
 • Schrijven voor je Leven
  • Opstarten pilot en ontwikkeling nationaal plan.
 • Wetenschappelijk onderzoek
 • Zorgverzekeraars:
  • Betrekken van zorgverzekeraars bij projecten van Kanker in Beeld.
 • Landelijke Manifestatie
  • Voorbereiden Landelijke Manifestatie 2015.
 • Organisatie:
  • Samenwerking met andere kanker gerelateerde organisaties verdiepen zoals IPSO, Roparun centra (Stichting OOK), NFK, Care for Cancer, NVPO.
  • Samenwerking met Federatie vaktherapeutische beroepen FVB
  • Uitbreiding bestuur Kanker in Beeld
  • Crowdfunding project Wensboom, in samenwerking met Remotion.

Ineke, koorlid Zingen voor je Leven:

Zingen geeft ruimte in je hart, ruimte om je emoties een plaats te geven en te verwerken. Door dit met elkaar te beleven en te delen via het zingen, biedt het veel troost. Het koor is voor mij een plek van veilig voelen. Er vallen tranen, maar er wordt ook gelachen. Kortom, er is warmte.

Bedankt!

Bedankt vrijwilligers voor jullie inzet voor Kanker in Beeld tijdens informatiemarkten, Bedankt koordirigenten voor jullie warmte, passie en inspiratie, Bedankt vaktherapeuten voor jullie deskundigheid en toewijding, Bedankt koorleden voor jullie saamhorigheid en positieve energie, Bedankt bestuursleden voor jullie enorme betrokkenheid, Bedankt Zingen voor je Leven koren voor jullie prachtige optredens en streven naar onafhankelijkheid, Bedankt sponsors voor jullie gulle giften en creatieve bijdragen, Bedankt medisch specialisten voor jullie noodzakelijke aandacht voor emotionele verwerking bij kanker, Bedankt inloophuizen en Psycho-oncologische centra voor jullie onuitputtelijke steun aan kankerpatiënten, Bedankt Stichting Chaja voor jullie fantastische activiteiten, Bedankt Boet en Nik Lijnis voor jullie fantastische foto's en korte film, Bedankt IPSO voor onze hernieuwde samenwerking, Bedankt Henk Hupkes voor het uitlenen van een vleugel tijdens de Landelijke Korendag, Bedankt Dutch Garden World BV & Van Geest Nurseries BV voor het schenken van 15.000 tulpenbollen, Bedankt Stichting Mont Ventoux voor jullie adviezen en financiële steun, Bedankt Zingen voor je Leven in Frankrijk voor jullie geweldige week in de Franse Ardèche, Bedankt Van der Valk Hotel Breukelen voor het beschikbaar stellen van workshopruimtes en lunch. Bedankt Faber Vlaggen voor het geven van een korting op onze banners en vlaggen. Bedankt Ab Bol voor het ontwerpen van de Wensboom, Bedankt Jan Taal voor het introduceren van de VerbeeldingsToolkit, Bedankt KWF Kankerbestrijding voor jullie steun en vertrouwen in Kanker in Beeld, Bedankt Vrienden van Kanker in Beeld voor jullie enthousiasme, Bedankt Ryka Ruitenburg en Teslin Corporate Services voor jullie betrokkenheid.