Bedankt voor een vernieuwend
en uitdagend jaar!

Patricia Deiters-Rahusen op de Mont-Ventoux

Patricia Deiters-Rahusen, voorzitter Stichting Kanker in Beeld

Wat een vernieuwend, uitdagend en verbindend jaar was 2014 voor alle betrokkenen van Stichting Kanker in Beeld! Het valt niet altijd mee om het belang van emotionele zorg voor kankerpatiënten, in de vorm van creatieve en (ver)beeldende expressie, op de politieke, maatschappelijke en medische agenda te zetten. Toch blijven we hier stug mee doorgaan, simpelweg omdat we vanuit de kankerpatiënten en naasten zelf voortdurend zien, horen en meemaken dat ze er zo ontzettend veel baat bij hebben. Het geeft ze kracht, erkenning, positieve energie, saamhorigheid en hoop in zeer moeilijke tijden. Daar doen we het voor bij Stichting Kanker in Beeld.

Creatieve en (ver)beeldende expressie is een effectieve en verdiepende manier om de emoties die met kanker gepaard gaan te uiten en verwerken. Daarmee bedoelen we niet alleen afleiding, zoals dingen van je af schilderen, schrijven of zingen. Natuurlijk is het goed dat emoties de ruimte krijgen door ze op creatieve wijze uit te drukken. Maar minstens zo belangrijk is dat je ze daarmee erkent. En nog belangrijker: dat je er jezelf mag zijn, met al je wanhoop, verdriet, onmacht, woede of hoop. Naast voorlichting over de mogelijkheden, stimuleren, initiëren en financieren we landelijke en regionale initiatieven.

img02

Ruth Indiaan: “Ik mag mezelf zijn”

“Na alle behandelingen viel ik in een diep zwart gat. Ik was kankervrij, maar de ziekte had ik emotioneel nog niet verwerkt. Ik zocht naar een manier en ontdekte via een vriendin Zingen voor je Leven. Tijdens de koorrepetities voelde ik me dolgelukkig. Ook nu nog, na zoveel jaren.Ik mag en kan daar helemaal mezelf zijn.
Denk vooral niet dat het een treurige bedoeling is. Er wordt juist veel gelachen én we omringen elkaar met liefde.”

Onze initiatieven Zingen voor je Leven, Spelen voor je Leven en Beelden voor je Leven zijn dit jaar enorm uitgebreid. Zo telt het landelijke korennetwerk Zingen voor je Leven eind 2014 maar liefst 29 koren verspreid door Nederland. Het toneelnetwerk Spelen voor je Leven werd dit jaar uitgebreid van 1 naar 3 toneelgroepen, met nog 3 in het vooruitzicht die begin 2015 zullen opstarten. Beelden voor je Leven kreeg landelijk vorm door het aanhalen van een nauwe samenwerking met creatieve en beeldende therapeuten. Zij bieden overal in het land workshops beeldend werken aan voor mensen die met kanker zijn geconfronteerd. Schrijven voor je Leven zal in 2015 op dezelfde manier gaan uitbreiden. In het nieuwe jaar zal er ook Nederlands wetenschappelijk onderzoek plaatsvinden naar de effecten van creatieve en (ver)beeldende expressie. Hiermee willen we de politiek en de medische wereld aantonen dat het loont, dat het patiënten en naasten helpt om de ziekte emotioneel te verwerken en weer te participeren in de maatschappij.

grafiek14

Resultaten 2014

 • Cheque ter waarde van 3032 euro voor Zingen voor je Leven Harderwijk
 • Nieuwe Zingen voor je Leven koren in Roosendaal, Tilburg, Hengelo en Hoogeveen.
 • Expositie verwerkingskunst in inloopatelier Amstelveen.
 • Paaseierenactie levert Zingen voor je Leven Haarlemmermeer 450 euro op.
 • Spelen voor je Leven Hoorn van start.
 • Kanker in Beeld te gast bij televisieprogramma ‘Catherine in actie tegen kanker’
 • Duo-concert Zingen voor je Leven Ommen en Zingen voor je Leven Harderwijk.
 • Verwerkingskunst op de Veluwe.
 • Spelen voor je Leven Oss van start.
 • Zingen voor je Leven concert in Breukelen.
 • Theaterworkshop Spelen voor je Leven in Amersfoort.
 • Optreden Zingen voor je Leven in Kennemergasthuis Haarlem.
 • Start crowdfundingproject ‘Plant een Wensboom’ voor kankerpatiënten.
 • Samenloop voor hoop met optredens van Zingen voor je Leven koren.
 • Zingen voor je Leven Haarlemmermeer treedt op tijdens Nationale Korenfestival.
 • Twee optredens Zingen voor je Leven Groningen in één weekend.
 • Lustrum voor Zingen voor je Leven Groningen.
 • Zomerworkshop Zingen voor je Leven.
 • Optreden Zingen voor je Leven Amsterdam in Waldorf Astoria.
 • Samenwerking tussen Zingen voor je Leven koren Ommen en Harderwijk.
 • Wisseling van de wacht bij Zingen voor je Leven koor Viva Vocaal.
 • Twee teams Kanker in Beeld beklimmen Mont Ventoux in Zuid-Frankrijk.
 • Zingen voor je Leven in Frankrijk.
 • Landelijke Korendag 1 november 2014.
 • Zingen voor je Leven Haarlemmermeer in Korenlint.
 • Uitbreiding activiteiten Kanker in Beeld tijdens Beeldende Stormdag.
 • Vakdag koordirigenten en stembevrijders.
 • Henny Huisman ambassadeur van korennetwerk Zingen voor je Leven.
 • Cheque van 25.000 euro van Mont Ventoux voor Kanker in Beeld.
 • Zingen voor je Leven Amsterdam treedt op tijdens symposium ‘Bevrijd van zekerheid’.
 • Onthulling presentatiewand van Stichting Kanker in Beeld.
 • Zingen voor je Leven Hoogeveen van start.
 • Workshop boetseren bij Zingen voor je Leven Eindhoven.
 • Spelen voor je Leven Amsterdam van start op 9 januari 2015.
 • Korte film Landelijke Korendag 2014.
 • Christmas Carols in Almere.
 • Pilot-onderzoek Verbeeldings Toolkit.
 • Videoclip over verwerkingsproces borstkanker.
 • Kerstoptredens Zingen voor je Leven koren Amsterdam, Roosendaal, Eindhoven, Den Haag, Utrecht, ’t Gooi, Frankrijk.

Resultaten 2014 (dit is een greep uit onze resultaten, zonder hierbij volledig te zijn)

img03

Bernadette Sikkers: “De wereld is groter dan alleen de ziekte”

“Toneelspelen kan je gebruiken om zelfinzicht te krijgen. Maar het is ook een goede manier om even niet met je ziekte bezig te zijn. Eén van de spelers zei ooit tegen mij: ‘ik kan hier alles worden’. Dat is ook zo. Daarom geeft toneelspelen zo’n vrij en gelukkig gevoel. Mensen met een ernstige ziekte zijn tijdelijk verlost van hun grote zorgen. De wereld is groter dan alleen de ziekte. Je kan nog van alles creëren. De mens is een scheppend wezen”.

Plannen 2015

 • Zingen voor je Leven:
  • Intensiveren samenwerking met KBZON;
  • Inhoudelijke dag organiseren voor stemtherapeuten en koordirigenten;
  • Organisatie koorcoördinatorendag, regio Oost en regio West in samenwerking met KBZON.
  • Organiseren Nationale korendag.
  • Lustrumconcert Zingen voor je Leven Amersfoort, Amsterdam, ’t Gooi en Utrecht in het Singer theater te Laren
 • Beelden voor je Leven:
  • Creatief therapeutendag organiseren in samenwerking met IPSO;
  • Presenteren workshops VerbeeldingsToolkit in 20 inloophuizen en therapeutische centra.
  • Uitbreiding landelijk netwerk
 • Spelen voor je Leven:
  • Uitbreiden landelijk netwerk.
  • Inhoudelijke dag organiseren voor theatermakers en vakprofessionals drama.
 • Schrijven voor je Leven:
  • Opstarten nieuwe initiatieven en ontwikkeling Nationaal plan.
 • Wetenschappelijk onderzoek:
  • Schrijven van een onderzoeksvoorstel in samenwerking met wetenschappelijke onderzoeksinstituten.
 • Zorgverzekeraars:
  • Betrekken van zorgverzekeraars bij projecten van Kanker in Beeld.
  • Opname creatieve & (ver) beeldende expressie in de Richtlijn Recht op oncologische revalidatie.
 • Landelijke Manifestatie:
  • Voorbereiden Landelijke Manifestatie 2016.
 • Organisatie:
  • Samenwerking met andere aan kanker gerelateerde organisaties verdiepen zoals KWF Kankerbestrijding, Leven met Kanker, IKNL, IPSO, Stichting OOK, Care for Cancer, NVPO.
  • Samenwerking uitbreiden met Federatie vaktherapeutische beroepen FVB en met KBZON (koninklijke korenbond)
  • Langetermijnvisie en missie aanpassen en ten uitvoer brengen.
  • Uitbreiding bestuur Kanker in Beeld.
img04

Carola Driezes: “Ik schilder uit gevoel”

“Met dikke klodders verf maakte ik in de begintijd van mijn behandeling een doek dat bijna helemaal zwart was. Er moest iets uit, de behoefte om te schilderen was er ergens wel, maar het was tegelijkertijd confronterend. Ik zag in het schilderen wat het allemaal met me deed. Ik heb toen een poosje niet geschilderd. Nu ben ik weer verder en heb het zwarte doek overgeschilderd met paars en zilver, een uiting van hoe ik mij op dat moment voelde.”

img05

Femke van Rossum: “De laptop is mijn psycholoog”

“Door te bloggen, leerde ik te accepteren. Door te schrijven, kon ik verwerken. Door mijn gevoelens te verwoorden, leerde ik mijn omgeving kennen en gaf ik ze een eerlijke kans mij beter te begrijpen. Ik ontwikkelde mijzelf en gaf toe aan de veranderde omstandigheden. Met mijn laptop als psycholoog en mijn lezers als achterban“.

Bedankt

Bedankt vrijwilligers voor jullie inzet voor Kanker in Beeld tijdens informatiemarkten, Bedankt koordirigenten voor jullie warmte, passie en inspiratie, Bedankt vaktherapeuten voor jullie deskundigheid en toewijding, Bedankt koorleden voor jullie saamhorigheid en positieve energie, Bedankt Zingen voor je Leven koren voor jullie prachtige optredens en streven naar onafhankelijkheid, Bedankt sponsors voor jullie gulle giften en creatieve bijdragen, Bedankt dramatherapeuten voor het opzetten van Spelen voor je Leven, Bedankt medisch specialisten voor jullie noodzakelijke aandacht voor emotionele verwerking bij kanker, Bedankt inloophuizen en psycho-oncologische centra voor jullie onuitputtelijke steun aan kankerpatiënten, Bedankt Stichting Chaja voor jullie fantastische activiteiten, Bedankt Boet en Nik Lijnis Huffenreuter voor jullie prachtige foto’s en korte film, Bedankt IPSO voor onze hernieuwde samenwerking, Bedankt Henny Huisman voor je inzet voor Zingen voor je Leven. Bedankt Henk Hupkes voor het uitlenen van een vleugel tijdens de Landelijke Korendag, Bedankt Blokker Holding BV voor het schenken van lichtjes tijdens de Landelijke Korendag 2014. Bedankt wandel en fietsteam van Stichting Kanker in Beeld voor het beklimmen van de Mont Ventoux. Bedankt Stichting Mont Ventoux voor jullie adviezen en financiële steun, Bedankt Zingen voor je Leven in Frankrijk voor jullie geweldige week in Noord-Frankrijk, Bedankt Van der Valk Hotel Breukelen voor het beschikbaar stellen van vergaderruimtes met koffie/thee en versnaperingen, Bedankt Stichting Stokroos en kfHein Stichting, Stichting Roparun, OWK management, Kattendyke/Drucker Stichting, Swaenenborgh Stichting, Roparun Palliatieve Zorg, VSB Fonds, Stichting Falckshuis, Stichting Thurkowfonds, VNU Exhibitions Europe/Jaarbeurs, Stichting Hetty Odink en het Elise Mathilde Fonds voor jullie gulle donaties, Bedankt Jan Taal voor het uitbreiden van de VerbeeldingsToolkit en het doen van wetenschappelijk onderzoek naar de werking ervan in samenwerking met Prof. dr. Hans Alma, Bedankt Ab Bol en Niranyana Jayamary voor het ontwerpen van de infowand van Kanker en Beeld, Bedankt KBZON Jacques, Rob en Jasper voor onze prettige samenwerking, Bedankt KWF Kankerbestrijding voor jullie steun en vertrouwen in Kanker in Beeld, Bedankt Stichting Vrienden van Kanker in Beeld voor jullie jaarlijkse bijdrage en goede tips en ideeën, Bedankt bestuursleden van Kanker in Beeld voor jullie tomeloze vrijwillige inzet, Bedankt Mariska de Zwaan, Shirley Khoeblal, Marjo van Lijssel, Monique Kuper en Ieneke Emmelot voor jullie inzet en betrokkenheid, Bedankt Manifesta Rotterdam voor jullie fantastische posters, flyers, banners, logo’s, programmaboekjes en digitale jaarverslagen die jullie (gedeeltelijk belangeloos) al jaren voor ons vormgeven.