Na een energiek jaar klaar voor de toekomst!

Patricia Deiters-Rahusen

Patricia Deiters-Rahusen, voorzitter Stichting Kanker in Beeld

Het jaar 2015 stond voor Stichting Kanker in Beeld in het teken van nieuwe energie; dat kwam tot uiting in nieuwe lokale en regionale initiatieven, de start van een uniek wetenschappelijk onderzoek naar de effecten van creatieve expressie bij het verwerken van kanker, veranderingen op organisatorisch gebied en nog veel meer. Het valt niet altijd mee om het belang van emotionele zorg voor kankerpatiënten, in de vorm van creatieve en (ver)beeldende expressie, op de politieke, maatschappelijke en medische agenda te zetten. Daar hebben we in 2015 een belangrijke stap in gezet, maar we zijn er nog lang niet. We blijven daar derhalve aandacht voor vragen, simpelweg omdat we vanuit de kankerpatiënten en hun naasten, zorg- en vakprofessionals zelf voortdurend zien, horen en meemaken dat de meerwaarde van deze vorm van herstelondersteuning zo groot is. Het geeft kracht, erkenning, positieve energie, saamhorigheid en hoop in zeer moeilijke tijden. Daar doen we het voor bij Stichting Kanker in Beeld.

 Lilian van Bentum

“Totale verbinding”

“Bij de koren gaat het om ‘Totale Verbinding’. Het zingen in het koor biedt mij een weg om mijn emoties op een fijne manier te kunnen laten gaan. Ik mag zijn wie ik ben. Door het zingen krijgt dat handen en voeten. Ik krijg door het zingen liefde terug, juist ook naar mezelf. Door het samen te doen versterkt dat alleen maar. Als je goed voor jezelf zorgt, kan je ook voor de ander zorgen. Dat kan zonder woorden, dat gebeurt gewoon. Het is eigenlijk niet te verwoorden. Daarom is zingen zo belangrijk.”

Lilian van Bentum

Creatieve en (ver)beeldende expressie is een effectieve en verdiepende manier om de emoties die met kanker gepaard gaan te uiten en verwerken. Daarmee bedoelen we niet alleen afleiding, zoals dingen van je af schilderen, schrijven of zingen. Natuurlijk is het goed dat emoties de ruimte krijgen door ze op creatieve wijze uit te drukken. Maar minstens zo belangrijk is dat je ze daarmee erkent. En nog belangrijker: dat je er jezelf mag zijn, met al je wanhoop, verdriet, onmacht, woede of hoop. Naast voorlichting over de mogelijkheden, stimuleren, initiëren en financieren we landelijke, regionale en lokale initiatieven.

De pijlers Zingen voor je Leven, Spelen voor je Leven en Beelden voor je Leven bewezen opnieuw hun meerwaarde. Het landelijke korennetwerk Zingen voor je Leven telt eind 2015 niet minder dan 30 koren verspreid door Nederland. In maart werd in Singer Laren het 10-jarig bestaan van ons ‘moederkoor’ Zingen voor je Leven Amersfoort en het 5-jarig bestaan van Zingen voor je Leven Amsterdam gevierd met een bijzonder en ontroerend concert. Spelen voor je Leven werd dit jaar uitgebreid van 3 naar 5 toneelgroepen, met nog meer initiatieven in het vooruitzicht die in 2016 zullen opstarten. Beelden voor je Leven biedt overal in het land inloopateliers met beeldend werken aan voor mensen die met kanker zijn geconfronteerd. Schrijven voor je Leven heeft in 2015 nog niet echt de ontwikkeling kunnen doormaken die wij voor ogen hadden, omdat de noodzakelijke financiering ontbrak. In 2016 zal in het kader van de Oncofonie meer aandacht komen voor deze jongste loot aan de boom.

Carola Driezes

“Ik schilder uit gevoel”

“Met dikke klodders verf maakte ik in de begintijd van mijn behandeling een doek dat bijna helemaal zwart was. Er moest iets uit, de behoefte om te schilderen was er ergens wel, maar het was tegelijkertijd confronterend. Ik zag in het schilderen wat het allemaal met me deed. Ik heb toen een poosje niet geschilderd. Nu ben ik weer verder en heb het zwarte doek overgeschilderd met paars en zilver, een uiting van hoe ik mij op dat moment voelde.”

Carola Driezes

We besteedden opnieuw aandacht aan deskundigheidsbevordering tijdens de Beeldende Stormdag in Amersfoort. Het thema was dit keer ‘The Dark Side of The Moon’ ofwel: wat kom je als professional in de praktijk tegen waar je niet zo snel of makkelijk over praat met anderen? En: wat maakt het werken met kankerpatiënten en naasten voor jou soms moeilijk? Er werden interessante workshops aangeboden zoals mindfulness, de Mat, creatief schrijven, stemwerk, drama, beelden en imaginatie.

In november was Kanker in Beeld te gast op het ‘Congres Vrouwelijke Leiders in de Zorg’ in Zeist. De koren Zingen voor je Leven Amsterdam en Zingen voor je Leven Utrecht zorgden onder leiding van Anne-Marie Blink voor een prachtige muzikale start van het congres. Het congres werd bijgewoond door 350 Vrouwelijke Leiders in de Zorg. Kanker in Beeld was het goede doel waar dit congres dit jaar aandacht aan gaf.

Femke van Rossum

“De laptop is mijn psycholoog”

“Door te bloggen, leerde ik te accepteren. Door te schrijven, kon ik verwerken. Door mijn gevoelens te verwoorden, leerde ik mijn omgeving kennen en gaf ik ze een eerlijke kans mij beter te begrijpen. Ik ontwikkelde mijzelf en gaf toe aan de veranderde omstandigheden. Met mijn laptop als psycholoog en mijn lezers als achterban.”

Femke van Rossum

Het Comité van Aanbeveling werd onder leiding van Prof. Dr. Louise Gunning, de nieuwe voorzitter, opnieuw vorm gegeven en wij prijzen ons gelukkig met deze nieuwe ambassadeurs, die ons vertrouwen geven om door te gaan op de ingeslagen weg. Prof. Dr. Erik Scherder is een van de nieuwe leden van het Comité van Aanbeveling en hij sprak voor Kanker in Beeld een videoboodschap in op zijn welbekende, zeer enthousiaste manier over de invloed van actieve creatieve expressie op het brein.

Eind 2015 is ons wetenschappelijk onderzoek in samenwerking met Nyenrode Business University en Net Q onder leiding van Prof. Sjaak Bloem van start gegaan. Dit onderzoek naar de effecten van creatieve en (ver)beeldende expressie zal in 2016 worden afgerond. Hiermee wil Kanker in Beeld de politiek en de medische wereld aantonen dat creatieve expressie patiënten en naasten helpt om de ziekte emotioneel te verwerken en weer te participeren in de maatschappij.

grafiek15

Plannen 2016

 • Zingen voor je Leven:
 • Verankeren samenwerking met KBZON;
 • Inhoudelijke dag organiseren voor stemtherapeuten en koordirigenten;
 • Fondsenwerving voor de jaarlijkse korensubsidies;
 • Organiseren Nationale Korendag;
 • Organisatie Oncofonie 2016;
 • Steun voor organisatie Zingen voor je Leven in Frankrijk 2016;
 • Beelden voor je Leven:
 • Uitbreiding landelijk netwerk en overzicht in kaart brengen;
 • Inhoudelijke dag organiseren voor vak-professionals beeldend;
 • Spelen voor je Leven:
 • Uitbreiden landelijk netwerk en overzicht in kaart brengen;
 • Inhoudelijke dag organiseren voor theatermakers en vak-professionals drama;
 • Schrijven voor je Leven:
 • Opstarten nieuwe initiatieven en ontwikkeling nationaal plan in het kader van de Oncofonie 2016;
 • Uitbreiden landelijk netwerk en overzicht in kaart brengen;
 • Wetenschappelijk onderzoek:
 • Vervolg en afronden wetenschappelijk onderzoek;
 • Publicatie onderzoeksresultaten;
 • Zorgverzekeraars & Politiek:
 • Betrekken van zorgverzekeraars bij projecten van Kanker in Beeld;
 • Vervolg lobby activiteiten;
 • Opname creatieve & (ver) beeldende expressie in de Richtlijn Recht op oncologische revalidatie;
 • Organisatie:
 • Samenwerking met andere aan kanker gerelateerde organisaties verdiepen zoals KWF Kankerbestrijding, Leven met Kanker, IKNL, IPSO, Stichting OOK, Care for Cancer, NVPO;
 • Samenwerking uitbreiden met Federatie vak-therapeutische beroepen FVB en met KBZON;
 • Contacten met Comité van Aanbeveling, bestuur, vriendenbestuur intensiveren;
 • Aanstellen betaalde Programma Manager;
 • Uitbreiding bestuur Kanker in Beeld;

Bedankt

Bedankt vrijwilligers voor jullie inzet voor Kanker in Beeld tijdens informatiemarkten, Bedankt koordirigenten voor jullie warmte, passie en inspiratie, Bedankt vak-therapeuten voor jullie deskundigheid en toewijding, Bedankt koorleden voor jullie saamhorigheid en positieve energie, Bedankt Zingen voor je Leven koren voor jullie prachtige optredens en streven naar onafhankelijkheid, Bedankt sponsors voor jullie gulle giften en creatieve bijdragen, Bedankt dramatherapeuten voor het verankeren van Spelen voor je Leven, Bedankt medisch specialisten voor jullie noodzakelijke aandacht voor emotionele verwerking bij kanker, Bedankt inloophuizen en psycho-oncologische centra voor jullie onuitputtelijke steun aan kankerpatiënten, Bedankt Stichting Chaja voor jullie fantastische activiteiten en de langdurige goede samenwerking, Bedankt Boet en Nik Lijnis Huffenreuter voor jullie prachtige foto’s en korte film, Bedankt Singer Laren voor jullie belangeloze inzet voor het lustrumconcert van koor Amsterdam en koor Amersfoort, Bedankt Dutch Garden World en Van der Geest Nurseries uit Lisse voor de verzorging van 17.000 tulpenbollen die lokale projecten hebben kunnen gebruiken voor hun fondsenwerving, Bedankt IPSO voor onze voortdurende samenwerking, Bedankt Sonja Marissink (†) voor je Leef Lef initiatief, Bedankt wandel en fietsteam van Stichting Kanker in Beeld voor het beklimmen van de Mont Ventoux, Bedankt Laura van den Berg en Geertje Standhardt voor de perfecte organisatie en begeleiding van onze twee Mont Ventoux teams, Bedankt Stichting Mont Ventoux voor jullie prachtige evenement en financiële steun, Bedankt Van der Valk Hotel Breukelen voor het beschikbaar stellen van vergaderruimtes met koffie/thee en versnaperingen, Bedankt Stichting Roparun, OWK management, Kattendyke/Drucker Stichting, Swaenenborgh Stichting, Roparun Palliatieve Zorg, VSB Fonds, Stichting Falckshuis, Stichting Thurkowfonds, Pasman Stichting, Stichting Falckshuis, VNU Exhibitions Europe/Jaarbeurs, Stichting Hetty Odink en het Elise Mathilde Fonds voor jullie gulle donaties, Bedankt anonieme donateurs voor jullie trouwe en gulle giften, Bedankt Jan Taal voor het uitbreiden van de VerbeeldingsToolkit met de koren dvd en het doen van wetenschappelijk onderzoek naar de werking ervan, Bedankt KBZON (Jacques, Rob en Jasper) voor onze prettige samenwerking, Bedankt KWF Kankerbestrijding voor jullie steun en vertrouwen in Kanker in Beeld, Bedankt bestuursleden van Stichting Vrienden van Kanker in Beeld voor jullie jaarlijkse bijdrage en goede tips en ideeën, Bedankt bestuursleden van Kanker in Beeld voor jullie tomeloze vrijwillige inzet, Bedankt Mariska de Zwaan met jouw hele team van Top-Connect voor jullie inzet en betrokkenheid, Bedankt Marjo van Lijssel voor je jarenlange optimale inzet, Bedankt Nollie van Berge voor je adviezen, Bedankt Meijer c.s. Notarissen voor het oprichten van talrijke Zingen voor je Leven stichtingen, Bedankt DUX International voor jullie betrokkenheid, Bedankt Manifesta Rotterdam voor jullie fantastische posters, flyers, banners, logo’s, programmaboekjes en digitale jaarverslagen die jullie (gedeeltelijk belangeloos) al jaren voor ons vormgeven, Bedankt FCB Amsterdam voor het opstarten van een langdurige (gedeeltelijk belangeloze) samenwerking op communicatie gebied, Bedankt Public Matters voor jullie belangeloze lobby-steun, Bedankt Enno Rijpma voor een aantal prachtige foto’s in dit jaarverslag, Bedankt alle anderen niet bij naam genoemde supporters van Stichting Kanker in Beeld.