Succesvol jaar legt basis voor de lange termijn!

Drs. Cora Honing, voorzitter Stichting Kanker in Beeld

Het afgelopen jaar (2016) was in vele opzichten een bijzonder jaar voor Stichting Kanker in Beeld. Aan de vooravond van ons 20-jarig bestaan vormde de tweede en opnieuw succesvolle editie van de Oncofonie in Het Concertgebouw een duidelijke markering. Met het afscheid na 15 jaar van Patricia Deiters-Rahusen als bestuurslid (waarvan de laatste 10 jaar als voorzitter) brak een nieuwe fase aan voor Kanker in Beeld, met deels nieuwe bestuursleden en een nieuwe horizon op basis van een nieuw beleidsplan (2017-2020).

In december trad bovendien een energieke Programma Manager in de persoon van Mirjam van Belzen aan. En met een gezonde financiële basis kan het nieuwe bestuur, dat in januari 2017 verder wordt versterkt, de toekomst met vertrouwen tegemoet treden. Daarbij zal wederom veel aandacht zijn voor de ook in 2016 succesvolle pijler ‘Zingen voor je Leven’ met een nog steeds groeiend aantal koren in het land. Ook zal worden gewerkt aan de uitbouw en ondersteuning van de andere pijlers (Beelden, Schrijven en Spelen voor je Leven), die in 2016 mede dankzij de betrokkenheid bij de Oncofonie een nieuwe impuls kregen.

In november presenteerde Prof. Dr. Sjaak Bloem op Nyenrode Business Universiteit de resultaten van het in opdracht van Kanker in Beeld uitgevoerde Wetenschappelijk Onderzoek. De stichting zal de komende jaren verder onderzoek laten verrichten naar de effecten van creatieve expressie bij het verwerken van kanker.

Stichting Kanker in Beeld blijft dan ook aandacht voor vragen voor deze vorm van psychosociale ondersteuning, simpelweg omdat wij van kankerpatiënten en hun naasten, zorg- en vakprofessionals voortdurend de meerwaarde van ons creatieve aanbod zien en horen. Zij geven kracht, erkenning, positieve energie, saamhorigheid en hoop in vaak moeilijke tijden. Daar doen we het voor bij Stichting Kanker in Beeld.

“Ik krijg hier energie van.”

“Als iemand een paar keer niet komt opdagen bij een repetitie, zeggen we tegen elkaar: Hé, waar is-ie? Van de meeste koorleden weet je wel hoe ze ervoor staan, qua ziekte. Je spreekt elkaar in de pauze of na afloop. Maar sommigen blijven liever onder de radar. Praten er niet over. En dat is natuurlijk ook goed. Maar we letten altijd op elkaar en als iemand wegblijft, wordt er contact gezocht om te kijken of we iets kunnen doen.
Ik zing al in koren sinds 1983. Zingen voor je Leven is anders dan een gewoon koor. Ik heb ontdekt dat ik hier energie van krijg. Als schaarse bas moet ik vaak echt flink aan de bak bij een repetitie en dat is behoorlijk vermoeiend. Toch ga ik altijd gesterkt naar huis. Dat komt door het gevoel van grote vertrouwdheid. Je wordt weleens geraakt door een lied of een strofe. Als iemand moet huilen, kijkt niemand raar op. Iedereen snapt dat. Onze dirigent, Anne-Marie Blink, maakt daarvoor ruimte.
Gezien het feit dat ‘mooi’ niet het doel is en iedereen die wil kan meedoen aan Zingen voor je Leven, vind ik het niveau verrassend. Dat komt omdat het koren zijn met lef. In een koor gaan mensen doorgaans graag op in het grote geheel. Maar bij ons zingen mensen met passie. Ze durven echt iets van zichzelf te laten zien.”

Don Burgemeestre, 73 jaar, Zingen voor je Leven Amsterdam, Utrecht en ’t Gooi.

Creatieve en (ver)beeldende expressie is een effectieve en verdiepende manier om de emoties die met kanker gepaard gaan te uiten en te verwerken. Daarmee bedoelen we niet alleen afleiding, zoals dingen van je af schilderen, schrijven of zingen. Natuurlijk is het goed dat emoties de ruimte krijgen door ze op creatieve wijze uit te drukken. Maar minstens zo belangrijk is dat je ze daarmee erkent. En nog belangrijker: dat je er jezelf mag zijn, met al je wanhoop, verdriet, onmacht, woede of hoop. Naast voorlichting over de mogelijkheden, stimuleren, initiëren en financieren we landelijke, regionale en lokale initiatieven.

De pijlers Zingen voor je Leven, Spelen voor je Leven en Beelden voor je Leven bewezen opnieuw hun meerwaarde, niet in de laatste plaats dankzij hun indrukwekkende en meeslepende bijdragen aan de Oncofonie.
Het landelijke korennetwerk Zingen voor je Leven telde eind 2016 niet minder dan 31 koren verspreid door Nederland. Door de koren werden regelmatig optredens verzorgd in hun eigen regio. De kleine Spelen voor je Leven groepen hebben duidelijk behoefte aan meer ondersteuning, met name op weg naar financiële zelfstandigheid. De Beelden voor je Leven inloopateliers bieden veelal in inloophuizen beeldend werken aan voor mensen die met kanker zijn geconfronteerd. Schrijven voor je Leven heeft afgelopen jaar nog niet echt de ontwikkeling kunnen doormaken die wij voor ogen hadden, omdat de noodzakelijke financiering ontbrak. Dankzij de participatie aan de Oncofonie werd wel meer aandacht geschonken aan deze jongste pijler van Kanker in Beeld. Voor 2017 is aanzienlijk meer financiële ondersteuning gewaarborgd en zal er gezocht worden naar een manier om ook deze pijler de kans te geven zich landelijk te ontwikkelen.

Hoewel deskundigheidsbevordering hoog op de agenda stond heeft het bestuur moeten besluiten om de twee inspirerende dagen vanwege organisatorische redenen uit te stellen tot eind januari/begin februari 2017.

Het Comité van Aanbeveling leverde onder leiding van voorzitter Prof. Dr. Louise Gunning op verschillende momenten in het jaar waardevolle bijdragen, waaronder tijdens de presentatie van de resultaten van het Wetenschappelijk Onderzoek. Prof. Dr. Erik Scherder was eind december gastpresentator in een avondvullend radioprogramma op NPO1 en besteedde gedurende een half uur aandacht aan Kanker in Beeld, samen met Anne-Marie Blink (dirigente van Zingen voor je Leven Amsterdam en Utrecht).

Eind 2015 is ons wetenschappelijk onderzoek in samenwerking met Nyenrode Business University en Net Q Healthcare onder leiding van Prof. Dr. Sjaak Bloem van start gegaan. In 2016 werd dit eerste onderzoek naar de effecten van creatieve en (ver)beeldende expressie afgerond. Tijdens een geanimeerde bijeenkomst op Nyenrode werden de resultaten gepresenteerd, waarbij een levendige paneldiscussie vele nieuwe inzichten opleverde.

Het hoogtepunt van het jaar vormde ongetwijfeld de tweede editie van de Oncofonie in de mooiste concertzaal ter wereld, de Grote Zaal van Het Concertgebouw. Voor een uitverkochte zaal met 1.800 bezoekers traden 400 Zingen voor je Leven koorleden op samen met het Noordpoolorkest onder leiding van Reinout Douma en samen met een keur van soloartiesten. Dit keer was er door het bestuur van Kanker in Beeld ook nadrukkelijk voor gekozen de andere 3 pijlers te betrekken bij de productie. Beelden voor je Leven (decors), Schrijven voor je Leven (teksten voor het Creatief Logboek) en Spelen voor je Leven (acteurs op het podium) zorgden zo voor een complete beleving van alle vormen van creatieve expressie waar Kanker in Beeld voor staat. De organisatie van dit omvangrijke evenement werd ondergebracht in een aparte (BTW-plichtige) stichting.

Bekijk hier de video van Oncofonie 2016 op YouTube

Oncofonie 2016, de Grote Zaal van Het Concertgebouw in al haar glorie

Oncofonie 2016, de 400 koorleden van Zingen voor je Leven met de decor bordjes

Oncofonie 2016, vanaf het podium ziet een volle zaal er zo uit!

Oncofonie 2016, expositie Beelden voor je Leven in de Spiegelzaal

Oncofonie 2016, programmaboekje en Creatief Logboek

 • Zingen voor je Leven:
  • Verankeren samenwerking met KBZON;
  • Inhoudelijke dag organiseren voor stemtherapeuten en koordirigenten;
  • Organiseren Landelijke Korendag;
 • Beelden voor je Leven:
  • Overzicht in kaart brengen;
  • Inhoudelijke dag organiseren voor vakprofessionals beeldend;
 • Spelen voor je Leven:
  • Ontwikkeling visie;
  • Uitbreiden landelijk netwerk en overzicht in kaart brengen;
 • Schrijven voor je Leven:
  • Ontwikkeling visie;
  • Uitbreiden landelijk netwerk en overzicht in kaart brengen;
 • Wetenschappelijk onderzoek:
  • Tweede fase wetenschappelijk onderzoek;
 • Zorgverzekeraars:
  • Overleg met zorgverzekeraars over verbeteren betaalbaarheid van creatieve expressie;
 • Organisatie:
  • Samenwerking met andere aan kanker gerelateerde organisaties verdiepen zoals KWF Kankerbestrijding, Leven met Kanker, IKNL (Integraal Kankercentrum Nederland), IPSO (Inloophuizen Psycho Sociale Ondersteuning), Care for Cancer, NVPO (Nederlandse Vereniging Psychosociale Oncologie), NFK (Nederlandse Federatie van Kankerpatiënten Organisaties);
  • Samenwerking uitbreiden met Federatie vak-therapeutische beroepen FVB en met KBZON (Koninklijke Bond van Zang- en Oratoriumverenigingen in Nederland);
  • Contacten met Comité van Aanbeveling, Raad van Advies en Vriendenbestuur intensiveren;
  • Uitbreiding bestuur;
  • Fondsenwerving institutionaliseren;
  • Nieuw administratief systeem (Orchestra) implementeren;

Bedankt vrijwilligers voor jullie inzet voor Kanker in Beeld tijdens de Oncofonie en andere evenementen, Bedankt koordirigenten voor jullie warmte, passie en inspiratie, Bedankt vak-therapeuten voor jullie deskundigheid en toewijding, Bedankt koorleden voor jullie saamhorigheid en positieve energie, Bedankt Zingen voor je Leven koren voor jullie prachtige optredens en streven naar onafhankelijkheid, Bedankt sponsors voor jullie gulle giften en creatieve bijdragen, Bedankt dramatherapeuten voor het verankeren van Spelen voor je Leven, Bedankt medisch specialisten voor jullie noodzakelijke aandacht voor emotionele verwerking bij kanker, Bedankt inloophuizen en psycho-oncologische centra voor jullie onuitputtelijke steun aan kankerpatiënten, Bedankt Boet en Nik Lijnis Huffenreuter, René Pieters, Jeffrey van der Vaart en Désiree Engelage voor jullie prachtige foto’s, Bedankt IPSO voor onze voortdurende samenwerking, Bedankt Sharon Zaal voor je ‘sup’ initiatief, Bedankt wandel en fietsteam van Stichting Kanker in Beeld voor het beklimmen van de Mont Ventoux, Bedankt Stichting Mont Ventoux voor jullie prachtige evenement en financiële steun, Bedankt Van der Valk Hotel Breukelen voor het beschikbaar stellen van vergaderruimtes met koffie/thee en versnaperingen, Bedankt Stichting Roparun, Stichting RCOAK, OWK management, Kattendyke/Drucker Stichting, Swaenenborgh Stichting, Roparun Palliatieve Zorg, VSB Fonds, Stichting Falckshuis, Stichting Thurkowfonds, Pasman Stichting, Stichting Falckshuis, VNU Exhibitions Europe/Jaarbeurs, Stichting Hetty Odink en het Elise Mathilde Fonds voor jullie gulle donaties, Bedankt anonieme donateurs voor jullie trouwe en gulle giften, Bedankt Jan Taal voor het uitbreiden van de VerbeeldingsToolkit met de koren dvd en het doen van wetenschappelijk onderzoek naar de werking ervan, Bedankt KBZON (Jacques, Rob en Jasper) voor onze prettige samenwerking, Bedankt bestuursleden van Stichting Vrienden van Kanker in Beeld voor jullie jaarlijkse bijdrage en goede tips en ideeën, Bedankt bestuursleden van Kanker in Beeld voor jullie tomeloze vrijwillige inzet, Bedankt Mariska de Zwaan met jouw hele team van Top-Connect voor jullie inzet en betrokkenheid, Bedankt Vincent van Dantzig (Programma Manager a.i.) en Mirjam van Belzen (Programma Manager) voor jullie tomeloze inzet om alle bordjes in de lucht te houden, Bedankt Maarten de Gouw voor jouw inzet als Programma Manager gedurende een half jaar, Bedankt Nollie van Berge voor je adviezen, Bedankt Meijer c.s. Notarissen voor het oprichten van talrijke Zingen voor je Leven stichtingen, Bedankt Manifesta Rotterdam voor jullie fantastische posters, flyers, banners, logo’s, programmaboekjes, het Creatief Logboek en digitale jaarverslagen en niet te vergeten voor de compleet nieuwe website, die jullie (gedeeltelijk belangeloos) al jaren voor ons vormgeven, Bedankt Petra de Boer en je team bij Ecodrukkers voor het prachtige Creatieve Logboek en de andere Oncofonie drukwerken, Bedankt Petra ter Doest voor schitterende teksten (o.a. Oncofonie en Creatief Logboek), Bedankt Jens Besse en Leonie Baars voor de omvangrijke productie van de Oncofonie, Bedankt Paula Vos voor je bijdrage aan de website, Bedankt alle sponsors, medewerkenden en uiteraard Het Concertgebouw voor een onvergetelijke Oncofonie, Bedankt Vincent van den Elshout voor je tomeloze inzet om van de Oncofonie zo’n succes te maken, Bedankt Sjaak Bloem en NETQ Healthcare voor het eerste Wetenschappelijk Onderzoek vanuit onze stichting, Bedankt alle anderen niet bij naam genoemde supporters van Stichting Kanker in Beeld.